Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że odpowiedzialnym podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane jest Factory Centrum Sp. z o.o., zarejestrowana pod adresem: Zielona Góra, ul. Fabryczna 14.

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania relacji handlowej i/lub świadczenia usług, dopóki osoba zainteresowana nie złoży wniosku o ich usunięcie lub przez okres określony przez obowiązujące przepisy w tej sprawie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że wynika to z obowiązku prawnego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: (i) dostępu do swoich danych osobowych, a także (ii) żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, jeśli jest to konieczne, ich usunięcia, (iii) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, (iv) sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz (v) przenoszenia danych.

Prawa te można wyegzekwować, kontaktując się pod adresem e-mail: biuro@factorycentrum.pl.

Wniosek dot. w/w praw można również wysłać pocztą na adres: Factory Centrum Sp. z o.o., Zielona Góra, ul. Fabryczna 14.

Organ nadzorczy, do którego zostanie zgłoszony wniosek, poinformuje Państwa o wyniku postępowania.